• Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

    Kl 29.9.2020 04:12

    Hallo zusammen, leider haben wir unser Ziel nicht erreicht. Mit 34 Stimmen, sind wir viel zu wenig... Der Wille war da... ✌️
    Mögen die Opfer, in Frieden ruhen.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International