Περιοχή: Kreis Düren
Επιτυχία
Εικόνα της αναφοράς Gegen die Umbenennung des Kreises Düren
Διοίκηση

Gegen die Umbenennung des Kreises Düren

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Wolfgang Spelthahn
4.726 Υποστηρικτικό 4.500 σε Kreis Düren
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
4.726 Υποστηρικτικό 4.500 σε Kreis Düren
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 15.12.2021
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

19/08/2022, 11:19 π.μ.

Nun steht das Ergebnis fest. Der Bürgerentscheid zum Namen des Kreis Düren war aus Sicht der Unterstützer des bisherigen Namens erfolgreich. 83% der Abstimmenden sprachen sich bei der Briefwahl für den Kreis Düren aus. Das ergab die Auszählung am heutigen Donnerstag in der Arena Kreis Düren. Damit ist der Beschluss des Kreistags für eine Umbenennung in Rurkreis Düren-Jülich aufgehoben.

Vorläufiges amtliches Endergebnis
===
83 % JA, 17 % Nein,
111.469 Stimmen, davon 92.595 JA, 18.328 Nein, 546 ungültig.

Ausgangspunkt war diese, hier bei openPetition gestartete Petition. Die Petition wurde im Dezember 2021 beim Landrat vorgestellt. Leider ohne Erfolg.

Daraufhin startete der formale Prozess des Bürgerbegehrens, der in einem Bürgerentscheid mündete.

Aufgrund der hohe Wahlbeteiligung von 52% und der 83% JA-Stimmen für die Beibehaltung des Kreisnamens ist der 18.08.2022 ein großer Tag für die Demokratie im Kreis Düren.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Ruth Schulz, Karl E Badermann, Pierre Smeyers und Frank Reiermann

Weitere Informationen finden sich im Bereich Neuigkeiten dieser Petition und auf der Website der Initiative:

www.kreisduerenbleibt.de
25/07/2022, 2:09 μ.μ.

Im Dezember ist hier auf OpenPetition der Protest gegen die Umbenennung des Kreises Düren gestartet. Seit dem ist viel passiert!

In den nächsten Tagen landen die Abstimmungsunterlagen in den Briefkästen der Bürger des Kreises Düren. Es findet eine Briefwahl statt.

Sie haben die Wahl:

JA = Der Name Kreis Düren wird beibehalten
NEIN = Umbenennung in Rurkreis Düren-Jülich

Aktuell nutzen Landrat und Kreistagsfraktionen viele Kanäle, die die Bürgerinitiative mangels Geld und Beziehungen nicht nutzen kann. Deshalb ist jetzt auch Ihre Hilfe erforderlich:

1. Bitte geben Sie Ihre Stimme für den Kreis Düren ab.
2. Bitte werben Sie bei Nachbarn, Freunden und Familie für den Bürgerentscheid.

Eine Webseite mit Informationen zum Teilen gibt es hier:

www.kreisduerenbleibt.de/teilen-helfen/

Letzte Möglichkeit zur Stimmabgabe ist am 18.08.2022 bis 9:00 Uhr im Kreishaus Düren. Portofreier Postversand der Wahlumschläge spätestens drei Tage vorher. Die Auszählung beginnt am 18.08. um 16:00 Uhr in der Arena Kreis Düren.
Περισσότερα για αυτό το θέμα Διοίκηση

5.043 Υπογραφές
28 ημέρες υπόλοιπο
151 Υπογραφές
9 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα