Περιοχή: Kreis Bergstraße
Παιδεία

Gegen die Verlegung der Sprachheilabteilung Schillerschule Bürstadt nach Heppenheim

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Christian Engelhardt
625 Υποστηρικτικό 471 σε Kreis Bergstraße

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

625 Υποστηρικτικό 471 σε Kreis Bergstraße

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

06/12/2021, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


10/06/2020, 9:30 π.μ.

Name der Schule war nicht ganz ausführlich geschrieben, dies wurde geändert um bei der Suche im Internet förderlicher zu sein für Unterschriften.


Neuer Titel: Gegen die Verlegung der Sprachheilabteilung Schillerschule Bürstadt nach Heppenheim

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 368 (290 in Kreis Bergstraße)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

8.815 Υπογραφές
79 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα