Περιοχή: Βαυαρία
Παιδεία

Genehmigung der freiwilligen Wiederholung der 4.Klasse bei Härtefällen wegen Covid19

Η αναφορά απευθύνεται σε
Schulamt Bayern
40 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 20.06.2021 21:36

Verbesserung eines Rechtschreibfehlers im ersten Textabschnitt. Außerdem wurde etwas zwei mal erwähnt, was auch geändert und verbessert wurde.


Neuer Petitionstext:

Laut Gesetz wird Schüler*innen der 4.Jahrgangsstufe die freiwillige Wiederholung dieser verwehrt. Allerdings gibt es einige Schüler*innen die in Folge der Corona PandamiePandemie einen Notenabfall erleben mussten. Diese werden meistens ohne wenn und aber auf die Mittelschule geschickt, da das freiwillige Wiederholen verboten ist. Ja, es gibt in der Corona Verordnung die Regel, dass man jedes Schuljahr freiwillig wiederholen darf, bis auf die 4.Klässler*innen. Wir möchten, dass jedem Kind die Chance auf Entfaltung gewährleistet wird und keiner durch die Pandemie im Nachteil steht. Einige der Schüler*innen hätten ohne die Pandemie sicherlich eine höhere Bildungseinrichtung besuchen können. Es gilt: Gleichberechtigung und Bildung für alle. Daher sollte kein*e 4.Klässler*in bezüglich dessen einen Weg gehen müssen, den sie ohne Corona garnicht eingeschlagen hätten!

Beispiel: 4.Klässlerin schreibt Aufnahmeprüfung für die Realschule, in der Themen dran kamen, die aufgrund von Corona und der damit einhergehenden Schulschließung garnicht bearbeitet wurden. Die Prüfung wurde von der Schülerin mit Wissenslücken geschrieben, die nicht da wären, wenn sie ganz normal ihren Unterricht besucht hätte. Schülerin ist durchgefallen, da sie die darin enthaltenen Themengebiete teilweise nicht kannte.

Wir appelieren an euer Mitgefühl und eurem gesunden Menschenverstand. Warum müssen jetzt in dieser Zeit die jüngsten unserer Generation so stark darunter leiden, dass ihr Leben beeinflusst und ihr schulischer Werdegang geändert wird? Wir bitten das Schulamt Bayern sich die Fälle, die Sie erreichen gründlich anzusehen und den Schüler*innen die Chance zu geben, welche sie verdienen!
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 13


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition