Περιοχή: Γερμανία
Δικαιώματα των ζώων

GOT – so nicht! – Unterschriftenaktion gegen die aktuelle Gebührenordnung für Tierärzte (GOT 2022)

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft: Cem Özdemir
97.824 Υποστηρικτικό

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

97.824 Υποστηρικτικό

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση


Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα