Περιοχή: Αμβούργο
Υγεία

Hamburg: Rettungsschirm für Physiotherapiepraxen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit Hamburg
59 Υποστηρικτές 26 σε Αμβούργο
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα