Περιοχή: Γερμανία
Δικαιώματα των ζώων

Helft den Zoos, Tierparks, Tierheimen und Gnadenhöfen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung
685
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 20.11.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

20/11/22, 8:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamΠερισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα