Περιοχή: Σαξωνία
Μετανάστευση

Hilfe für Hebamme Adelina

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag Sachsen
3.269 Υποστηρικτικό 1.629 σε Σαξωνία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

3.269 Υποστηρικτικό 1.629 σε Σαξωνία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

15/07/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
Περισσότερα για αυτό το θέμα Μετανάστευση

16.237 Υπογραφές
12 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα