Περιοχή: Σαξωνία
Μετανάστευση

Hilfe für Hebamme Adelina

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag Sachsen
3.269 1.629 σε Σαξωνία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

14/7/22, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


15.07.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Hoffnung für abgeschobene Leipziger Hebamme


07.12.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Adelinas großer Wunsch


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μετανάστευση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα