Περιοχή: Μαγδεβούργο
Επιτυχία
Μεταφορές

Initiative Bus für Beyendorf-Sohlen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Lutz Trümper
269 Υποστηρικτές 7 σε Μαγδεβούργο
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2017
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Petition hat zum Erfolg beigetragen

Ώρα 13.11.2017 09:48

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

am 7.November wurde in der Magdeburger Volksstimme informiert, dass der Bauausschuss des Magdeburger Stadtrates für eine Verbindung von Westerhüsen entlang der Sohlener Straße über Sohlen und Beyendorf bis hin zum Bördepark gestimmt hat. Weiterhin ist Die Magdeburger Verkehrsbetriebe wurden beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Dies wird im Zusammenhang mit den Planungen zum neuen Straßenbahnnetz erfolgen. Mit der Einrichtung der Busverbindung wird nicht vor dem Jahr 2020 gerechnet.

Also insgesamt ein schöner Erfolg unserer Initiative zu der Sie beigetragen haben. Vielen Dank!


Die Petition ist bereit zur Übergabe - Gesprächstermin und Einreichung der Unterschriften bei der Stadt Magdeburg

Ώρα 19.08.2017 11:14

Liebe Unterstützer unserer Initiative,

am 29.8.2017 hat die Stadt Magdeburg und die MVB zu einen Gespräch mit Vertretern der Initiative "Bus für Beyendorf-Sohlen" geladen. Dies ist ein gutes Signal und wahrscheinlich ein erster Schritt zur Einbindung Beyendorf-Sohlens und der Wohngebiete an der Sohlener Straße in das MVB-Netz.

In der nächsten Woche werden wir dazu die bislang gesammelten Unterschriften einreichen.

Also vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Bürgerinitiative.


Erfolgreiche Unterschriftensammlung vor Ort und Termin bei der Stadt Magdeburg

Ώρα 26.07.2017 10:35

Die Initiative hat in den letzten Tagen zusätzlich zur Online-Petition persönlich an der Haustür der betroffenen Bürgern vor Ort um Unterstützung geworben. Mit über 550 handschriftlichen Unterschriften und den 253 online-Unterschriften, haben wir eine sehr breite Unterstützung aus den betreffenden Wohngebieten bekommen.

Dieser Erfolg und die Berichterstattung in der Volksstimme am 26.7. hat die Stadt Magdeburg dazu bewogen, uns einen Gesprächstermin am 29.8.2017 anzubieten. Diesen werden wir gerne wahrnehmen und über das Ergebnis informieren.

Also nochmals vielen Dank für die Unterstützung und Ideen!Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα