Περιβάλλον

Initiative „Pro Baum“ und AHA fordern eine naturnahe Entwicklung des "Trothaer Wäldchens"

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss & Deutsche Bahn AG
105 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 15.02.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 14.02.2020 06:22

Liebe Unterstützende,

wir haben nun 105 Unterstützende gefunden, welche das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt haben. Dafür recht herzlichen Dank. Nunmehr ist eine Weiterreichung der Unterschriftenlisten an den Deutschen Bundestag, aber auch an den Bundesrat erfolgt. In dem Anschreiben haben wir um eine Weiterleitung an Aufsichtsrat und Vorstand der Deutschen Bahn AG sowie Eingangsbestätigung, Kenntnisnahme, Entscheidung und Antwort gebeten. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Mit dankbaren und freundlichen Grüßen

Andreas Liste
Vorsitzender


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition