Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Jetzt! - Ausbilden - Heute schon das Morgen denken!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss Deutscher Bundestag
1.906 1.902 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.02.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

16/2/22, 6:37 π.μ. GMT-5


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


02.08.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Ausbildung: IG BCE und Arbeitgeber verabreden gemeinsame Plattform


15.07.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

IG BCE startet Aktionsmonat für Ausbildungsplätze


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα