Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Jetzt! - Ausbilden - Heute schon das Morgen denken!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss Deutscher Bundestag
1.906 Υποστηρικτικό 1.902 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

1.906 Υποστηρικτικό 1.902 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.02.2022
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

17/02/2024, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


16/02/2022, 12:37 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition
Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.842 Υπογραφές
126 ημέρες υπόλοιπο
2.581 Υπογραφές
61 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα