Περιοχή: Hassel
Πολιτικά δικαιώματα

Keine Umlegung „Auf der Heide“! - Grünflächen und Spielräume erhalten!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt St. Ingbert - Oberbürgermeister Ulli Meyer
922 Υποστηρικτικό 435 σε Hassel
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
922 Υποστηρικτικό 435 σε Hassel
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 17.01.2023
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

19/01/2023, 9:01 μ.μ.

Hallo,

ich empfehle dir diesen interessanten Artikel: http://rp-sz-epaper.s4p-iapps.com/artikel/995589/25420215

Hier hat die Saarbrücker Zeitung berichtet.
20/09/2022, 12:43 μ.μ.

Dauer verlängert, da noch weiter bekannt gemacht wird


Neues Zeichnungsende: 31.10.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 713 (321 in Sankt Ingbert Hassel)
Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

2.635 Υπογραφές
50 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα