Περιοχή: Ludwigslust-Parchim
Επιτυχία
Μεταφορές

Klappbrücke Banzkow sofort reparieren #GeteiltesDorf

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat
1.211 Υποστηρικτές 1.031 σε Ludwigslust-Parchim
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.07.2019 12:40

Teilziel erreicht.


Neuer Petitionstext: Die seit 28.6.2019 (zum wiederholten Mal und nun dauerhaft) defekte Klappbrücke über die Stör in Banzkow (K30) muss umgehend instandgesetzt werden.
Bei einer längeren Störung muss eine Behelfsbrücke mindestens für Radfahrer und Fußgänger eingerichtet werden.
Teilziel ist erreicht: Die Brücke wird am 8.8. dauerhaft herunter gelassen und für den Straßenverkehr freigegeben. Später im Herbst soll dann die Reparatur stattfinden, wozu die Brücke dann nochmal für ca. 14 Tage nicht benutzbar ist.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1063 (912 in Landkreis Ludwigslust-Parchim)


Änderungen an der Petition

Ώρα 05.07.2019 21:09

Facebook-Seite ergänzt.


Neue Begründung: Den Anwohnern und Gewerbetreibenden ist eine länger andauernde Umleitung über die Ortschaft Plate nicht zumutbar. Feuerwehr, Kindergarten und die Schule sind jeweils von der anderen Hälfte der Gemeinde nun fast 10 km getrennt.
Buslinien sind gekappt und die Nahversorgung der älteren Mitbürger ist nicht mehr gewährleistet.
Es sind bis jetzt auch kaum Informationen vorhanden, worin der Defekt besteht und wie lange die Reparatur andauern soll.
Facebook: @GeteiltesDorf

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 315 (253 in Landkreis Ludwigslust-Parchim)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα