Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Langfristige Verbesserung von Konditionen und Wertschätzung in der Pflege über Corona hinaus

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
334 333 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Änderungen an der Petition

28/4/20, 5:00 π.μ. GMT-4

Wir benötigen ein wenig mehr Zeit beim Sammeln der Unterschriften.


Neues Zeichnungsende: 31.07.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 295 (294 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα