Περιοχή: Nagold
Κατασκευές

Nein zu der geplanten Größe und Ausführung des Mega-Baugebietes Nagold-Hochdorf Ost 2B

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Nagold, Bürger Nagolds, Bürger Hochdorf
238 Υποστηρικτικό 176 σε Nagold
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
238 Υποστηρικτικό 176 σε Nagold
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

24/04/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


01/05/2021, 10:53 μ.μ.

Ergänzung Referenz-Angabe zu der Auflistung der Anzahl der geplanten Wohngebäude im Kapitel Beschreibung


Neuer Petitionstext:

Die Stadt Nagold im Landkreis Calw in Baden-Württemberg plant für den Orstteil Hochdorf ein neues Mega-Baugebiet am südöstlichen Ortsrand. Die Planung beläuft sich auf zusätzliche 8 Mehrfamilienhäusern, 22 Doppelhäuser, 52 Reihen-und Kettenhäuser und 71 Einfamilienhäuser,Einfamilienhäuser*, was einen Zuwachs von über 500 Einwohnern = über 25% zur aktuellen Bevölkerung bedeutet (ca. Größe des Ortsteils Mindersbach). Zur vorliegenden Planung gibt es noch kein schlüssiges Verkehrskonzept und keine Abwägung zur vom Land favorisierten Innenentwicklung anstelle einer Außenentwicklung bei neuen Baugebieten.

*Referenz: Artikel vom 8.3.2021, Schwarzwälder Bote, Ausgabe Nagold


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 97 (72 in Nagold)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα