• Ndryshimet në peticion

    at 03 May 2021 16:26

    Shumica e shqipetareve te kosoves e njohin me termin Patente prandaj u be ndryshimi


    Titull i ri : Njohja e Lejeve te drejtimitPatentave te Kosoves ne Gjermani !
    nënshkrimet në kohën e ndryshimeve 65 (1 në Gjermania)

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international