Περιοχή: Βερολίνο
Διοίκηση

Keine Umgruppierung studentischer Hilfskraftstellen in den TV-L an der HU Berlin

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Universitätsleitung der HU Berlin, ver.di, GEW
175 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

175 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

14/03/2020, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team17/12/2018, 5:10 μ.μ.

Anpassung des Titels zur Klarstellung


Neuer Titel: Appell: Keine Umgruppierung studentischer Hilfskraftstellen in den TV-L an der HU Berlin

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 46


Περισσότερα για αυτό το θέμα Διοίκηση

1.609 Υπογραφές
32 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα