Περιοχή: Mühlenbecker Land
Μεταφορές

Querungshilfe auf der Mühlenbecker Straße in Schildow

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Filippo Smaldino
400 258 σε Mühlenbecker Land
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

24/12/20, 7:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

18/12/19, 8:37 π.μ. GMT-5

Persönlicher, zeitlicher Engpass mit dem Einsammeln und hochladen der Unterschriftenlisten.


Neues Zeichnungsende: 24.12.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 372 (257 in Mühlenbecker Land)


Petition in Zeichnung - Querungshilfe in Schildow

2/12/19, 5:44 π.μ. GMT-5

Hallo.

An dieser Stelle möchte ich allen Unterstützern meiner Petition ein kurzes Update geben.

Für den Erfolg der Petition benötigen wir 370 Stimmen (vorzugsweise aus dem Mühlenbecker Land, aber auch gern aus dem gesamten Bundesgebiet). Aktuelle haben wir 279 Stimmen, davon 185 aus unserer Gemeinde, gesammelt. Ich bin für jede einzelne Stimme dankbar, denn nur gemeinsam können wir etwas bewirken.

Am 21.12.2019 endet die Petition und unser Ziel ist noch nicht erreicht. Uns bleiben also noch rund drei Wochen, um erfolgreich zu sein. Deshalb möchte ich jeden einzelnen bitten, kräftig die Werbetrommel für unsere Petition zu rühren. Sprechen Sie Freunde, Familie, Bekannte und Nachbarn an und bitten Sie um deren Unterstützung.

Es wäre sicher für alle ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn wir diese Petition erfolgreich an die Gemeindeverwaltung übergeben können.

Vielen Dank.
Kay-U. Jeschow


28.10.2019 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Einwohner fordern Querungshilfe


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα