Регион: Хамбург
Процедура

Regenbogen Zebrastreifen St.Georg muss bleiben

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Innenbehörde
65 поддържащ
Петицията беше оттеглена от вносителя на петицията
  1. Започна 2019
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Повече за тази тема Процедура

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега