Στέγαση

Rettet die Reese / Save Reese!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeisterin Eva Weber, alle Stadträtinnen und Stadträte
935 520 σε Άουγκσμπουργκ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

1/11/21, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


15.06.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Reese-Kaserne: Fachleute und Aktivisten entsetzt über die Abstimmung im Stadtrat


Änderungen an der Petition

26/3/20, 12:00 μ.μ. GMT-4

Da sich durch die bundesweit geltenden Kontaktverbote / Ausgangsbeschränkungen auch erhebliche kommunikative Behinderungen ergeben, deren Dauer aktuell nicht abzusehen ist, haben wir die Zeichnungsfrist für unsere Petition zur Rettung der Reese-Kaserne um 6 Monate verlängert.


Neues Zeichnungsende: 01.11.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 753 (404 in Augsburg)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Στέγαση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα