Περιοχή: Γκρονάου
Κατασκευές

Rettung des Gronauer „Westparks“

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Rainer Doetkotte
375 Υποστηρικτές 288 σε Γκρονάου
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 04.12.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team1. Rundmail an alle bisherigen online-Unterzeichner*innen

Ώρα 06.06.2019 20:03

Mit der Unterzeichnung dieser Petition wurde von Dir/Ihnen ein sehr wichtiger Beitrag zum Gelingen unseres Vorhabens, die Rettung des "Gronauer Westparks", geleistet. Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und möchten Dich/Sie bitten auch Deine/Ihre Familie, Freunde, Kollegen etc. anzusprechen bzw. anzuschreiben und von unserem Anliegen zu berichten. Dieser Link (openpetition.de/!cnxpq) führt direkt zur online-Petition und darf gerne so oft wie möglicht weiter gegeben/verschickt werden!

Die WN (www.wn.de/Muensterland/Kreis-Borken/Gronau) planen in der morgigen Ausgabe einen Artikel zu diesem Thema zu veröffentlichen.

Aktuell sind wir kurz davor die 100-Unterschriften-Marke zu knacken, auch dank Deiner/Ihrer Hilfe.

Danke!


Petition in Zeichnung - Danke für die Unterstützung bei der Rettung des Gronauer Westparks!

Ώρα 06.06.2019 19:56

Mit der Unterzeichnung dieser Petition wurde von Dir/Ihnen ein sehr wichtiger Beitrag zum Gelingen unseres Vorhabens, die Rettung des "Gronauer Westparks", geleistet. Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und möchten Dich/Sie bitten auch Deine/Ihre Familie, Freunde, Kollegen etc. anzusprechen bzw. anzuschreiben und von unserem Anliegen zu berichten. Dieser Link (openpetition.de/!cnxpq) führt direkt zur online-Petition und darf gerne so oft wie möglicht weiter gegeben/verschickt werden!

Die WN (www.wn.de/Muensterland/Kreis-Borken/Gronau) planen in der morgigen Ausgabe einen Artikel zu diesem Thema zu veröffentlichen.

Aktuell sind wir kurz davor die 100-Unterschriften-Marke zu knacken, auch dank Deiner/Ihrer Hilfe.

Danke!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα