Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Rückholprogramm für Australien aufgrund des COVID-19 Virus #Heimkehr

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Auswärtiges Amt
8.461 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 23.05.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Petition in Zeichnung - Erster Erfolg #Heimkehr

Ώρα 02.04.2020 14:59

Liebe Unterstützende,

positive Nachrichten aus Neuseeland: 12.000 Deutsche dürfen heimkehren.

Auf Facebook und Twitter hat openPetition ein Erfolgsbild zu dieser Rückholaktion veröffentlicht (Petition: openpetition.de/!neuseeland ). Darin machen wir jedoch auch auf die Petitionen aufmerksam, die sich für Rückholprogramme deutscher Touristen in Peru & Australien einsetzen - bitte teilen:

+ + + Facebook: www.facebook.com/openPetition/photos/a.305584669539756/2854304218001109/?type=3&theater

+ + + Twitter: twitter.com/oPetition/status/1245690292075933699

Danke für das Engagement!

Änderungen an der Petition

Ώρα 30.03.2020 13:36

Die Beschreibung der Petition wurde geändert, da die Beschreibung Unwahrheiten enthielt. Diese wurde durch die Änderung aufgehoben.


Neue Begründung: Wir kommen selbständig nicht mehr nach Deutschland zurück, da aufgrund des COVID-19 Virus alle viele Flüge nach Deutschland gestrichen werden. werden und sie deshalb aufgrund der Knappheit sehr teuer sind.
Wir hoffen durch diese Petition auf Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Deutschen Regierung.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 8299


Petition in Zeichnung - Nachricht an die Schulklasse

Ώρα 27.03.2020 11:20

Danke erstmal für eure zahlreichen Unterschriften. Ich bin auf der Suche nach der 30-köpfigen Schulklasse. Sie sind glaube ich 15 Jahre alt und sitzen ebenfalls in Australien fest.
Bitte meldet euch bei mir!

Liebe Grüße, Alica.Erhöhung des Sammelziels

Ώρα 24.03.2020 15:20

Das Sammelziel von 2.000 Unterschriften wurde schon innerhalb 24h erreicht, weshalb das Sammelziel auf 10.000 Unterschriften hochgesetzt wurde.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα