Περιοχή: Έσση
Κατασκευές

Schluss mit Windenergie-FNP im Odenwaldkreis! Nicht weiter 1/2 Mio EUR Steuergelder gefährden!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag (Art. 17 GG, Art. 16 Hess. Verfassung)
58 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

58 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2012
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


08/12/2012, 11:19 π.μ.

Vielen Dank für die Unterstützung!

Sobald ein Geschäftszeichen der Landtagsverwaltung vorliegt, teile ich es Ihnen mit.

Tilman KlugeΠερισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

5.006 Υπογραφές
198 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα