Περιοχή: Bechhofen
Πολιτικά δικαιώματα

Schulschließung in Großenried verhindern

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat Bechhofen
1.020 581 σε Bechhofen
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

20/5/21, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

16/5/20, 12:24 μ.μ. GMT-4

Am Mittwoch findet ein Gespräch mit Bürgermeister statt.


Neues Zeichnungsende: 20.05.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 727 (376 in Bechhofen)


Petition in Zeichnung - Wenige Stimmen noch notwendig

16/5/20, 9:31 π.μ. GMT-4

Hallo lieber Unterstützer,
vielen Dank für deine Unterschrift bei der Online-Petition "Schulschließung Großenriedverhindern".

Das nächste Ziel ist in greifbarer Nähe. Es fehlen nur noch rund 130 Stimmen.

DEINE Unterstützung brauchen wir.

Bitte lasse ebenfalls deinen Partner, Nachbar, Freunde oder Verwandte unterschreiben.

Auch der "älteren Generation" ist dieses Thema wichtig, weil sie wissen, wie sinnvoll kleine Dorfschulen sind.

Drucke den Papiervordruck aus und lass sie darauf unterschreiben.
Den Unterschriftsbogen kannst du selbst einscannen und unter www.onlinepetition.de/Eingang hochladen. Dann nur noch PLZ eintragen -fertig. Oder ein Foto per WhatsApp an 0160/94844209.

Die Petition läuft noch bis Montag 18.5.2020, 13.00 Uhr.

Am kommenden Mittwoch werden alle Unterschriften an den Bürgermeister im persönlichen Gespräch übergeben.

Vielen Dank für alles!

Cornelia Eff


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα