Περιοχή: Γερμανία
Μεταφορές

Smart kostenlose Öffentliche Verkehrsmittel

Η αναφορά απευθύνεται σε
Parlament
16 Υποστηρικτές 16 σε Γερμανία
0% του 50.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 12.02.2021 10:29

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Petitionen, die inhaltlich gleich oder ähnlich wie bereits laufende Petitionen sind, werden nicht öffentlich gelistet, können aber weiterhin unterschrieben werden. Damit versuchen wir möglichst alle Unterschriften für ein Anliegen zu bündeln.

Es existiert bereits eine Petition zum Thema: www.openpetition.de/petition/online/365-ticket-im-oepnv-fuer-alle


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα