Περιοχή: Αυστρία
Πολιτικά δικαιώματα

Sofortige ABWahl der österreichischen Bundesregierung

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung
112 107 σε Αυστρία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 01.06.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Temporäre Sperrung aufgehoben

1/4/21, 5:30 π.μ. GMT-4

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-TeamDie Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

26/3/21, 6:58 π.μ. GMT-4

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.5 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte beschreiben Sie die CoVid19-Maßnahmen nicht nur einseitig. Die Verlangsamung der Ausbreitung muss auch berücksichtigt werden. Folgende Sätze suggerieren, dass dies die einzigen Auswirkungen der Maßnahmen wären:

"Sie schaden lediglich der Wirtschaft, da die geschlossenen Bereiche nicht öffnen dürfen.

Sie zerstören Existenzen und prinzipiell uns alle, sei es seeelisch als auch körperlich."
Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα