Περιοχή: Τσίταου
Κατασκευές

Sofortiges Abrissverbot für leerstehende Gebäude

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Zenker in Zittau
106 Υποστηρικτικό 10 σε Τσίταου

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

106 Υποστηρικτικό 10 σε Τσίταου

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

04/10/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamΠερισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

5.011 Υπογραφές
195 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα