Περιοχή: Βαυαρία
Επιτυχία
Πολιτικά δικαιώματα

Spritztouren mit Motorrad/ Auto wieder erlauben

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerische Staatsregierung
45 37 σε Βαυαρία
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα