Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Stop "EU-only": Über Handelsabkommen darf die EU nicht alleine entscheiden!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Voraussichtlich zukünftiger Präsident der EU-Kommission Manfred Weber
55.463 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

55.463 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

19/05/2020, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

2.320 Υπογραφές
43 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα