Περιοχή: Γερμανία
Οικονομία

Stoppt das Bäckereisterben - Unterstützt deutsche Handwerksbäcker!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
7.626 Υποστηρικτικό 7.308 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

7.626 Υποστηρικτικό 7.308 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

16/12/2014, 10:54 π.μ.

Linkänderung
Neuer Petitionstext: Wir wollen erreichen, dass der Begriff des Bäckers geschützt wird. Nach französischem Vorbild wollen wir erreichen, dass die Kennzeichnung "Bäckerei" nur noch für Läden gilt, in denen Mehl gemischt, Teig geknetet und Brot gebacken wird.

Seit 1998 darf sich in Frankreich nur noch der Laden "Boulangerie" (Bäckerei) nennen, in dem der Bäcker den Teig selbst knetet, Brot backt, keine Tiefkühlware verwendet und die frische Ware dort verkauft. Ein solches Gesetz brauchen wir auch in Deutschland.

Weitere Infos zum Bäckereien sterben: www.webbaecker.de/ href="http://www.webbaecker.de/14archivphp/wb0214.php#03" rel="nofollow">www.webbaecker.de/14archivphp/wb0214.php#03
www.zeit.de/zeit-magazin/2014/48/baeckerei-sterben-deutschland
www.ruesterweg.de/2013/09/vive-la-baguette/
www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/franzosen-vertrauen-baecker-mehr-als-massenware--73749370.html


16/12/2014, 10:53 π.μ.

Informations-Quelle hinzugefügt
Neuer Petitionstext: Wir wollen erreichen, dass der Begriff des Bäckers geschützt wird. Nach französischem Vorbild wollen wir erreichen, dass die Kennzeichnung "Bäckerei" nur noch für Läden gilt, in denen Mehl gemischt, Teig geknetet und Brot gebacken wird.

Seit 1998 darf sich in Frankreich nur noch der Laden "Boulangerie" (Bäckerei) nennen, in dem der Bäcker den Teig selbst knetet, Brot backt, keine Tiefkühlware verwendet und die frische Ware dort verkauft. Ein solches Gesetz brauchen wir auch in Deutschland.

Weitere Infos zum Bäckereien sterben: www.webbaecker.de/
www.zeit.de/zeit-magazin/2014/48/baeckerei-sterben-deutschland
www.ruesterweg.de/2013/09/vive-la-baguette/
www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/franzosen-vertrauen-baecker-mehr-als-massenware--73749370.html


10/12/2014, 9:59 μ.μ.

Titel geändert - leichter verständlich!
Neuer Titel: Stoppt das Bäckereisterben - Gesetz nach französischem Vorbild! Unterstützt deutsche Handwerksbäcker!


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα