Περιοχή: Τύμπινγκεν
Επιτυχία
Κοινωνική πολιτική

Südstadt-Leben braucht Bewegung

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat und andere Entscheidungsträger
321 Υποστηρικτικό 297 σε Τύμπινγκεν

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

321 Υποστηρικτικό 297 σε Τύμπινγκεν

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

13/01/2021, 3:38 μ.μ.

Liebe Unterstützer*innen der Petition "Südstadt-Leben braucht Bewegung",

Der Gemeinderat hat am 17.12.2020 den Grundsatz- und Aufstellungsbeschluss Solar-Park-Au beschlossen!
(www.tuebingen.de/gemeinderat/to0040.php?__ksinr=6531 TOP Nr. 17)
Dieser beinhaltet eine 23.200 qm große Solarthermie-Anlage und im nördlichen Teil an der Eisenbahnstraße eine zusammenhängende Sport-, Freizeit- und Bewegungsfläche von ca 7.700 qm.
Die dort angesiedelten Kleingärten werden, nach Abriss des Bahnwärterhäuschens, auf die dortige Fläche umgesiedelt.
Hinzu kommt eine Freifläche von ca. 2.950 qm im östlich angrenzenden Waldstreifen.
Weitere Informationen sind in der Vorlage 241/2020 des Gemeinderats nachzulesen.

Wir freuen uns, dass eine Freifläche an dieser Stelle realisiert werden kann und bedanken uns bei Ihnen für ihre Unterstützung!! Wir sind überzeugt, dass das Engagement der Bewohnerschaft einen Beitrag zu dieser Entscheidung geleistet hat.
Natürlich sind wir jetzt auch gespannt auf den weiteren Beteiligungs- und Entstehungsprozess. Für diesen würden wir Sie gerne weiter auf dem Laufenden halten. Bitte schicken Sie uns dafür eine kurze Mail an:
info@freiraeume-suedstadt.de

Viele Grüße
die AG Freiräume


05/10/2020, 5:39 μ.μ.

Der Zeitlauf der politischen Entscheidung zum Thema hat sich geändert.


Neues Zeichnungsende: 30.11.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 317 (296 in Tübingen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.842 Υπογραφές
130 ημέρες υπόλοιπο
3.764 Υπογραφές
48 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα