Περιοχή: Κολωνία
Μεταφορές

Tempo 30 auf der Neuenhöfer Allee und Mommsenstr. in Köln-Sülz

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bezirksvertretung Lindenthal
339 Υποστηρικτές
Το ψήφισμα έγινε μερικώς αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2017
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Μερική επιτυχία


Am 4.12. steht die Mommsenstr. zum Beschluss auf der BV-Agenda

Ώρα 19.11.2017 19:41

Lieber Herr Hövelmann,
der Antrag zur Mommsenstraße wird von unserer Fraktion (Anmerkung: Die Grünen) aufgegriffen und in der Sitzung am 4.12 eingebracht. Antragsschluss ist schon morgen um 12 Uhr.
Es geht zunächst um die Messung. Der Link zu ihrem Beitrag ist sehr hilfreich, da man es als Argumentation für die notwendige Messung verwenden kann.
Vielen Dank nochmal für Ihren Input!

Viele Grüße
Yasmin Vadood

Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα