Περιοχή: Έσση
Μεταφορές

Tempolimit für BAB3 zwischen Limburg - Frankfurt - Limburg zur vermeidung schwerer Unfälle

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Hessischen Landtag
29 17 σε Έσση
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Änderungen an der Petition

4/7/19, 7:39 π.μ. GMT-4

Fehlerkorrektur


Neuer Petitionstext: Die BAB3 zwischen Limburg - Frankfurt sowie Frankfurt - Limburg zählt zu den Unfallschwerpunkten der Autobahnteilstücke in Hessen. Jede Woche ereignen sich schwere Unfälle mit langen Staus und nicht selten mit tödlichem tödlichen Ausgang der Verkehrsteilnehmer. Ein generelles Tempolimit von z.B. 130 km/h oder ein Tempolimit, welches über Verkehrsleitsysteme zu Stoßzeiten angewiesen wird könnte wie auf der A5 die Unfallhäufigkeit und Schwere durch herabsetzten der Geschwindigkeit signifikant reduzieren. Leider existieren diese Verkehrsleitsysteme auf der A3 auf diesem Teilstück gar nicht.
Daher bitte ich den Hessischen Landtag mit Verkehrsexperten den Unfallschwerpunkt BAB3 auf dem genannten Teilstück mit einer geprüften Tempobegrenzung wie oben genannt zu entschärfen und für alle Verkehrsteilnehmer einen sichereren Verkehr auf der BAB3 für die Zukunft zu ermöglichen.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 6 (6 in Hessen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα