Δεν υπάρχουν ακόμη ενημερώσεις για αυτό το ψήφισμα.

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden