Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Verbot der Anwendung von Folter und Manipulation mit sogenannten „Cyber-Waffensystemen“

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
23 Υποστηρικτές 21 σε Γερμανία
0% του 50.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 2 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 13.08.2021 08:17

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Die Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 10.08.2021 17:53

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte fügen Sie einen Link/URL zu den folgenden Quellen ein:

- Europäisches Parlament, Resolution A4-0005/99. 28. Januar 1999

- Vortrag vor den Abgeordneten des EU-Parlamentes im Jahr 2004 durch den US-Wissen-schaftler

- Nick Begich mit dem Thema „Bewusstseins- und Gedankenkontrolle“:

- Abschlussbericht der Vereinten Nationen zur Untersuchung von Folter mit „Cyber-Waffensystemen“ >>Cybertorture


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα