Μεταφορές

Wir fordern #freiefahrtfuerfreiwillige!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag von Sachsen-Anhalt Petitionsausschuss
387 321 σε Σαξωνία-Άνχαλτ
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Αρχειοθέτηση την 02.03.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση


Rückmeldung des Ausschusses

16/3/22, 7:45 π.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 8-V/00046 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

2/3/22, 4:53 π.μ. GMT-5


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Sachsen-Anhalt eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


05.12.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Freie Fahrt für Freiwillige: Petition für kostenlose Tickets


05.12.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Freie Fahrt für Freiwillige: Petition für kostenlose Tickets


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα