Περιοχή: Dormagen
Διοίκηση

ZENTRUM fordert nur zwei Beigeordnete in Dormagen anstatt drei, Einsparung 250.000 Euro pro Jahr!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Erik Lierenfeld
18 Υποστηρικτικό 13 σε Dormagen

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

18 Υποστηρικτικό 13 σε Dormagen

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

07/01/2024, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


10/11/2022, 1:28 μ.μ.

Durch einen Petitenten wurde eine Formulierung vorgeschlagen


Neuer Titel: ZENTRUM fordert nur zwei Beigeordnete in Dormagen,Dormagen mitanstatt Hinblickdrei, aufEinsparung die250.000 Kosten!Euro pro Jahr!
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 9 (9 in Dormagen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Διοίκηση

1.611 Υπογραφές
30 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα