Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Zuverdienstgrenze bei Hartz4 erhöhen.

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag
22 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 20.09.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Der Empfang der Petition wurde bestätigt

Ώρα 16.10.2021 10:12

Ich habe eine Empfangsbestätigung vom Deutschen Bundestag erhalten.
Die Bearbeitung der Petition braucht Zeit. Bitte um Geduld.
Gruß von Frau Rachel Hamm
Änderungen an der Petition

Ώρα 14.06.2021 20:49

Dauer verlängert, weil noch nicht so viele unterschrieben haben.


Neues Zeichnungsende: 15.09.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 12


Änderungen an der Petition

Ώρα 28.04.2021 15:58

Text wurde verlängert. Argumente hinzu gefügt. Details benannt.


Neuer Petitionstext:

Bezieher von Alg-2 sollensollten mehr dazu verdienen dürfen.

Zur Zeit kann man nur 100.- € plus 20 Prozent monatlich dazu verdienen.

Alles Einkommen über diesen 100.- € plus 20 Prozent wird vom JobCenter wieder abgezogen.

Bezieher von Alg-2 leben an der Armutsgrenze.

Damit sie menschenwürdig in Deutschland - einem teuren Land - leben können, sollten sie monatlich mehr Geld dazu verdienen dürfen.

Mein Vorschlag: 250.- € plus 30 Prozent monatlich.

Dann könnten sich Bezieher von Alg-2 endlich gesund ernähren und sich genügend Kleider und Schuhe kaufen. Auch sollte einmal im Jahr ein Urlaub von einer Woche möglich sein.

Hier kannst Du mehr über Alg-2 lesen:

Quelle:

de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld_IINeue Begründung:

Soziale Gerechtigkeit.Gerechtigkeit für Menschen, die nicht das Glück haben genügend verdienen zu dürfen.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11


Änderungen an der Petition

Ώρα 30.03.2021 13:21

Text ergänzt um:
Zur Zeit kann man nur 100.- € plus 20 Prozent monatlich dazu verdienen.
So wird der Vorschlag deutlicher.


Neuer Petitionstext:

Bezieher von Alg-2 sollen mehr dazu verdienen dürfen.

Zur Zeit kann man nur 100.- € plus 20 Prozent monatlich dazu verdienen.

Vorschlag: 250.- € plus 30 Prozent monatlich.

Quelle:

de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld_II


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 11


Änderungen an der Petition

Ώρα 09.03.2021 08:51

Quelle hinzugefügt. Dauer verändert. Schlagwort hinzugefügt.


Neuer Petitionstext:

Bezieher von Alg-2 sollen mehr dazu verdienen dürfen:dürfen.

Vorschlag: 250.- € plus 30 Prozent monatlich.

Quelle:

de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld_IINeues Zeichnungsende: 15.06.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 7

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition