Region: Türkei
Foreign affairs

01.08.2019 tarihli Yeni Yurt Dışı Emeklilik Kanununun Yürütmesinin Durdurulması ve İptal Talebi

Petition is directed to
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
73 Supporters
Collection finished
  1. Launched August 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Yurtdışından Dövizle Borçlanmak sureti ile emeklilik konusunda değişiklikler getiren Yasa 19 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı ve 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla birlikte; Borçlanılan gün sayısı, Ödenecek meblağ, Emekli olunacak yaş haddi hem bayanlar ve hem de beyler için eskiye nazaran bir hayli artmakta, Üstelikte tüm bu artışlara rağmen maaş hadleri de büyük oranda düşmekte ve adeta bu şekilde emekli olmanın yolu imkânsız hale getirilmektir.

Reason

Bizler yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları şunları talep ediyoruz;

  1. Vatandaşın mağduriyetin önlenmesi emeklilik hakkının eski yasada olduğu gibi devam etmesi için yürütmenin durdurulması ve eşitlik ilkesine aykırı kanun maddelerinin iptali.

    1. Maddenin kabul edilmemesi halinde kanunun yürürlüğe girmesine dair yapılan düzenlemenin, insanların bilgilendirilmesi ve müracaatlarının yetiştirilmesi için yeterli ve makul bir süreye yayılması,

Sizlerde bu isteklerimizin yerine getirilmesi için bu kampanyamıza imzalarınızla destek veriniz.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now