Civil rights

Atšaukti nedemokratiškai priimtus Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Statuto pakeitimus

Petitioner not public
Petition is directed to
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybai ir valdybai
17 Supporters
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

2020 m. sausio 11 d. neeiliniame VLB Tarybos posėdyje nesilaikant demokratijos principų buvo priimti Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Statuto pakeitimai, kurie pateikti ar bus teikiami patvirtinimui Darmstadt’o apylinkės teisme.

VLB valdymo organai - Taryba ir valdyba - pagaliau turi suvokti, kad tik atviras ir skaidrus bendravimas su bendruomenės nariais gali padėti lietuvių organizacijos atsinaujinimui ir naujų narių pritraukimui.

Reason

VLB Tarybos 2020 m. sausio 11 d. priimti VLB Statuto keitimai grubiai pažeidžia demokratijos, atvirumo ir skaidrumo principus.

VLB Statuto pakeitimų projektas nebuvo niekur viešai paskelbtas.

VLB nariams atimta jų moralinė teisė susipažinti su Statuto keitimų projektu, atimta galimybė atvirai diskutuoti ir teikti savo pasiūlymus atsinaujinimo siekiančiai Bendruomenei.

Kviečiame tiek mąstančius VLB narius, tiek Vokietijos lietuvius, planuojančius tapti VLB nariais, pasirašyti šią peticiją.

Thank you for your support

News

Not yet a PRO argument.

Pagal VLB statutą §24a. įstatus tvirtina VLB taryba. O taryba renka narių dauguma. Man čia neaški problema.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now