Περιοχή: Βούπερταλ
Μεταφορές

Beibehaltung der Buslinie 614 für den Rott

Η αναφορά απευθύνεται σε
WSW mobil GmbH
127 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 4/7/2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Wir starten diese Petition, da die WSW mobil GmbH, als einziger Anbieter des ÖPNV, den Nahverkehr in unserem Quartier halbieren wollen.

Wir fordern die WSW Mobil GmbH auf, die Linie 614 nicht einzustellen und wie vor dem Fahrplanwechsel 2019 in den Fahrplan erneut einzubringen. 

Αιτιολόγηση

Unser Quartier, den Rott, im Herzen von Wuppertal, bewohnen mehr als 10.000 Menschen und durch mindestens eine weitere Wohnbebauung wird die Bevölkerung in Zukunft zunehmen. 

Doch seit einigen Jahren bauen die WSW mobil GmbH die Fahrleistungen der Linie 614 kontinuierlich ab. Zuerst wurden die Fahrten in den Ferien eingestellt. Anschließend folgte die Stilllegung der Linie 614 an Samstagen. Und im August 2021 soll die Linie 614 den finalen Todesstoß bekommen und komplett eingestellt werden. 

Als Ausgleich ist die Umleitung der Linie 644 geplant. Diese Umleitung wird die bisherige Linie 614 nicht ausgleichen. Demnach wird es zukünftig keine direkte Verbindung zwischen dem Rott und dem Bahnhof Wuppertal-Barmen geben. Auch ein Besuch der anliegenden Barmer City mit dem ÖPNV ist durch die reduzierte Taktung noch unattraktiver geworden. Entweder fahren die Bewohner des Quartiers nun mit dem PKW, oder gar nicht mehr. Dies führt einerseits zu einer erhöhten Umweltbelastung und andererseits zu einer Schwächung des Einzelhandels. Viele Bewohner und besonders Schulkinder in unserem Quartier sind die Leidtragenden dieser Maßnahmen. Obwohl Umweltverbände und Politik sich einig sind, dass der ÖPNV gestärkt und ausgebaut werden muss, geschieht im Fall der Linie 614 das Gegenteil. 

Wir, der Rotter Bürgerverein, macht sich seit Jahren immer für das Wohl der Menschen auf dem Rott stark. Helfen Sie uns, damit die Linie 614 wie vor dem Fahrplanwechsel 2019 in den Fahrplan eingebracht und die Umleitung der Linie 644 verhindert wird!

Mit ihrer Unterschrift unterstützen Sie unsere Forderungen und helfen den Menschen in unserem Quartier.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Rotter Bürgerverein 1902 e.V. i.V. Jörg Zeibig από Wuppertal
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition