openPetition é europeu . Se você quiser traduzir a plataforma de Alemão para Deutsch ajudar-nos por favor entre em contato conosco.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Digitálna škôlka? - NIE! // Áno konštruktívnym vzdelávacím investíciám! Digitálna škôlka? - NIE! // Áno konštruktívnym vzdelávacím investíciám!
 • De: Kristina Pazitna Mais
 • Para: Bundesministerin Manuela Schwesig
 • região: Deutschland Mais
  Categoria: Educação mehr
 • Estado: A petição está pronta para ser submetida
  Língua:: Eslovaco
 • Sammlung beendet
 • 67.792 Unterstützende
  Objectivo atingido

Digitálna škôlka? - NIE! // Áno konštruktívnym vzdelávacím investíciám!

-

Deutsche Petition | English petition | petição português | Petición en español

Signatári tejto výzvy sú znepokojení ohľadom zdravého vývoja budúcich generácií. Chcú sa zapojiť do konštruktívnych investícií v oblasti vzdelávania a vybudovať sieť proti zavádzaniu digitalizácie v jaslách, materských školách, škôlkach a v predškolskom stupni. Nejde nám o šírenie nepriateľstva voči technológiám, ale skôr o ochranu vývojového obdobia detstva, blaha dieťaťa, práva človeka na detstvo, aby sa mladí ľudia a dospelí stali kompetentnými užívateľmi technológií. www.waldorfkindergarten.de

Razões:

Jedna tretina všetkých jednoročných detí v USA sa zamestnáva počítačom pred tým, než vedia chodiť alebo hovoriť. V Nemecku trávi 70 percent dvoj až päťročných detí pol hodinu denne so smartfónom. Najpoužívanejšia aplikácia šesťročných detí v Nemecku je Facebook. Všetky deti v predškolskom veku pozerajú televízor, často oveľa viac ako jednu hodinu denne. Jedným z kľúčových poznatkov vo výskume mozgovej činnosti minulých desaťročí patrí zistenie, že deti sa učia zručnosti ako chodiť, hovoriť a myslieť najlepšie pomocou vlastnej aktivity, teda pomocou pokusu a omylu, voľného hrania, napodobňovania v priamom kontakte s ostatnými. Mozog nedokáže vykonať "download". Mozog sa mení jeho aktívnym používaním skrz pozorovanie, objavovanie, skúmanie, sluch, hmat, čuch, chuť, súcit a empatiu, myslenie, hovorenie, konanie: všetko, čo človek robí, a predovšetkým ako samostatne to robí, aktivuje mozog a rozvíja ho denne čoraz viac. Negatívne následky priskorého privyknutia na digitálne médiá sú vedecky dlho preukázané a zdokumentované. Sú to známe poruchy reči, poruchy pozornosti, horšie známky z čítania a písania, strata empatie, ťažkosti sociálneho prispôsobovania sa a sklony ku kriminálnemu správaniu, strach niečo zmeškať, návykové správanie a nadváha. Oproti tomu neexistujú žiadne vedecky podložené poznatky, ktoré by mohli obhájiť sporné používanie raného mediálneho konzumu. Tu sa stretávame skôr s domnienkami a želanými predstavami zo strany priemyslu a ochotných politikov. Prosím, prečítajte si k tomu štúdie v plnom znení našej výzvy na našej webstránke: www.waldorfkindergarten.de/aktuelles.html alebo www.waldorfkindergarten.de Ďakujeme každému angažovanému členovi občianskej spoločnosti, každému expertovi, každému zariadeniu, ktoré túto výzvu podporia. Čím viac nás je, tým dôraznejšie môžeme odovzdať náš názor zodpovedným politikom v oblasti vzdelávania.

Prví podpísaní: Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Dr. med. Dr. hc. Michaela Glöckler, Dr. med. Silke Schwarz, Elisabeth von Kügelgen, Oliver Langscheid, Michael Wetenkamp, Frank Linde, Mathias Maurer a 600 účastníkov sympózia "Právo na detstvo" Spolku waldorfských škôl dňa 19. novembra 2016 v Hannoveri.

Em nome de todos/as os/as assinantes.

Sered, 18/01/2017 (aktiv bis 21/05/2017)


Debate sobre a petição

Ainda não há argumentos pró.
>>> Seja o primeiro a escrever um argumento pró

Ainda não há argumentos contra.
>>> Seja o primeiro a escrever um argumento contraEstatísticas da petição

Woher kamen Unterstützer

 E-mail    Facebook  

Unterstützer Betroffenheit


Petições activas