Signatári tejto výzvy sú znepokojení ohľadom zdravého vývoja budúcich generácií. Chcú sa zapojiť do konštruktívnych investícií v oblasti vzdelávania a vybudovať sieť proti zavádzaniu digitalizácie v jaslách, materských školách, škôlkach a v predškolskom stupni. Nejde nám o šírenie nepriateľstva voči technológiám, ale skôr o ochranu vývojového obdobia detstva, blaha dieťaťa, práva človeka na detstvo, aby sa mladí ľudia a dospelí stali kompetentnými užívateľmi technológií. www.waldorfkindergarten.de

Begründung

Jedna tretina všetkých jednoročných detí v USA sa zamestnáva počítačom pred tým, než vedia chodiť alebo hovoriť. V Nemecku trávi 70 percent dvoj až päťročných detí pol hodinu denne so smartfónom. Najpoužívanejšia aplikácia šesťročných detí v Nemecku je Facebook. Všetky deti v predškolskom veku pozerajú televízor, často oveľa viac ako jednu hodinu denne. Jedným z kľúčových poznatkov vo výskume mozgovej činnosti minulých desaťročí patrí zistenie, že deti sa učia zručnosti ako chodiť, hovoriť a myslieť najlepšie pomocou vlastnej aktivity, teda pomocou pokusu a omylu, voľného hrania, napodobňovania v priamom kontakte s ostatnými. Mozog nedokáže vykonať "download". Mozog sa mení jeho aktívnym používaním skrz pozorovanie, objavovanie, skúmanie, sluch, hmat, čuch, chuť, súcit a empatiu, myslenie, hovorenie, konanie: všetko, čo človek robí, a predovšetkým ako samostatne to robí, aktivuje mozog a rozvíja ho denne čoraz viac. Negatívne následky priskorého privyknutia na digitálne médiá sú vedecky dlho preukázané a zdokumentované. Sú to známe poruchy reči, poruchy pozornosti, horšie známky z čítania a písania, strata empatie, ťažkosti sociálneho prispôsobovania sa a sklony ku kriminálnemu správaniu, strach niečo zmeškať, návykové správanie a nadváha. Oproti tomu neexistujú žiadne vedecky podložené poznatky, ktoré by mohli obhájiť sporné používanie raného mediálneho konzumu. Tu sa stretávame skôr s domnienkami a želanými predstavami zo strany priemyslu a ochotných politikov. Prosím, prečítajte si k tomu štúdie v plnom znení našej výzvy na našej webstránke: www.waldorfkindergarten.de/aktuelles.html alebo www.waldorfkindergarten.de Ďakujeme každému angažovanému členovi občianskej spoločnosti, každému expertovi, každému zariadeniu, ktoré túto výzvu podporia. Čím viac nás je, tým dôraznejšie môžeme odovzdať náš názor zodpovedným politikom v oblasti vzdelávania.

Prví podpísaní: Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Dr. med. Dr. hc. Michaela Glöckler, Dr. med. Silke Schwarz, Elisabeth von Kügelgen, Oliver Langscheid, Michael Wetenkamp, Frank Linde, Mathias Maurer a 600 účastníkov sympózia "Právo na detstvo" Spolku waldorfských škôl dňa 19. novembra 2016 v Hannoveri.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Kristina Pazitna aus Sered
Frage an den Initiator

Neuigkeiten

  • Liebe Unterstützende,
    der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

    Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
    Ihr openPetition-Team

Pro

Noch kein PRO Argument.

Contra

Noch kein CONTRA Argument.