Περιοχή: Γερμανία
Ενέργεια

Erreichung der Klimaziele durch eine Versorgerverpflichtung

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
79 Υποστηρικτές 77 σε Γερμανία
0% του 50.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 10/1/2020
 2. Συλλογή ακόμα 6 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα ποθηκευονταιΟ αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να νακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die Unterzeichner dieser Petition fordern die Bundesregierung auf, sämtliche Energieversorger (Strom, Gas, Kraftstoffe, Heizöl etc.) dazu zu verpflichten schrittweise einen Mindestanteil der gelieferten Energiemenge (z.B. beginnend 2025 mit 25%, schrittweise steigend auf über 90% im Jahr 2038) aus CO2-neutralen Quellen zu gewinnen.

Αιτιολόγηση

Auch vermeintlich umweltfreundliche Fahrzeuge und Maschinen sind im Betrieb erst dann klimaneutral, wenn sie entweder keinerlei Energie benötigen (in der Praxis nicht möglich) oder mit CO2-neutraler Energie betrieben werden. Möchte man also die Klimaziele erreichen, dann muss zwingend auch die Energieversorgung auf CO2-neutrale Gewinnung umgestellt werden. Hätte man jedoch schon jetzt CO2-neutrale Energie zur Verfügung, dann könnten in den meisten Fällen damit auch herkömmliche, heute fossil betriebene Fahrzeuge und Maschinen klimaneutral betrieben und die Aussonderung von völlig intakten Geräten vermieden werden. Folglich muss die Energiewende Priorität 1 genießen und nicht das langwierige Einwirken auf den Bürger zur Änderung seines Kaufverhaltens durch CO2-Verteuerung.

Kennzeichen der Versorgerverpflichtung:

 • ist sofort klimawirksam, planbar und prüfbar
 • durch Beschleunigung der Transformation auf der Versorgerseite sind keine vorgezogenen Investitionen für die Bürger erforderlich
 • Ressourcenschonung durch Weiterverwendbarkeit der heutigen Geräte und Anlagen
 • kein Verzicht und keine Klimaverbote für die Bürger
 • großes Innovationspotenzial für Deutschland
 • im Alleingang machbar und sogar wünschenswert, um Zeit für Harmonisierung einzusparen und Innovationen in Deutschland zu halten
 • Erhalt, Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
 • kein Verlust wichtiger deutscher Kernkompetenzen, im Gegenteil, es werden neue geschaffen
 • Schaffung eines neuen Exportschlagers „Technologien für die Energiewende“
 • zunehmende Unabhängigkeit von Energieimporten
 • wirksame Sicherung des Wohlstandes für kommende Generationen

Für weitere Informationen, insbesondere über Wirkungen und Umsetzbarkeit, besuchen Sie gerne die folgende Homepage: www.versorgerverpflichtung.de

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Dr. Norbert Fecher από Laufach
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 6 μέρες

  Es muss ein Umdenken stattfinden und es muss sich was tun.

 • στον/-ην/-ο 02.03.2020

  Eine rasche Energiewende ist für ein nachhaltiges Leben unbedingt nötig, nur so können wir die Klimaziele einhalten und endgültig klimaneutral leben.

 • Nicht öffentlich Tauberbischofsheim

  στον/-ην/-ο 24.01.2020

  Weil man aktiv mit diesem Thema umgehen muss - passiv bzw. alles so vor sich hingelaufen ist das schon viel zu lange - man muss den Politikern Beine machen sonst beschäftigen die sich den lieben langen Tag mit sich selbst und nicht für die Allgemeinheit - stetiges Fordern und auf die Füße treten hilft hier - es ist fünf vor zwölf !!!

 • στον/-ην/-ο 21.01.2020

  Weil das Thema sehr wichtig ist und so kann es effizient angepackt werden.

 • Johanna Parr Blankenbach

  στον/-ην/-ο 17.01.2020

  Weil es wichtig ist, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, dabei aber auch die ökonomischen Aspekte nicht vollständig in den Hintergrund rücken zu lassen. Außerdem muss das Thema ernst genommen und nicht durch Klimahysterie als lächerlich angesehen werden.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/erreichung-der-klimaziele-durch-eine-versorgerverpflichtung/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα