Παιδεία

#G9brauchtRaum - auch an den Schulen in freier Trägerschaft

Η αναφορά απευθύνεται σε
den Ministerpräsidenten und das Parlament des Landes NRW
11.234 Υποστηρικτές 10.915 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
38% του 29.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 19/8/2021
 2. Συλλογή ακόμα 2 ημέρες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Schulen in freier Trägerschaft, z.B in Trägerschaft der beiden Kirchen, sind ein wichtiger und in der Verfassung verankerter Baustein in der Vielfalt der Schullandschaft: Eltern haben die Wahl, welche Schule ihr Kind besuchen soll. Das darf nicht zu einer Benachteiligung dieser Schülerinnen und Schüler führen, auch nicht bei der Rückkehr zu G9!

Die freien Schulen müssen bei den nötigen Investitionen für die Rückkehr zu G9 ebenso durch das Land unterstützt werden wie die öffentlicher Träger!

Seit dem Schuljahr 2019/2020 werden an fast allen Gymnasien in NRW die Schüler*innen wieder in 9 Jahren zum Abitur geführt. Das führt dazu, dass spätestens im Schuljahr 2026/27 für den zusätzlichen Jahrgang in der Sekundarstufe I zusätzlicher Klassenraum benötigt wird, zu dessen Bereitstellung in den Schulen erhebliche bauliche Investitionen erforderlich sind.

Die Landesregierung hat mit dem „Belastungsausgleichsgesetz“ vom 02.07.2019 den Gymnasien in kommunaler Trägerschaft zugesagt, die finanzielle Verantwortung für die investiven Kosten des Übergangs vom achtjährigen zum neunjährigen gymnasialen Bildungsgang in Höhe von insgesamt rund 518 Mio. Euro zu übernehmen. Diese Planungssicherheit gibt es für die Ersatzschulen in NRW nicht, denn eine vergleichbare Zusage hat das Land NRW für die Schulen in privater Trägerschaft (noch) nicht gemacht, obwohl rund 17% aller Schüler*innen eine dieser Schulen besuchen.

Αιτιολόγηση

Der erste Jahrgang, der das Abitur an den Gymnasien wieder in 9 Jahren erreichen wird, ist jetzt in Klasse 8. Das heißt, dass schon bald zusätzlicher Raum an den Schulen benötigt wird, um den zusätzlichen Kursen und Klassen die passenden Lernräume zur Verfügung zu stellen. Sollten diese fehlen, kann dies bedeuten, dass die Schulen weniger Schüler*innen aufnehmen können - bei allen Nachteilen, die dies für Unterrichtsangebot und Differenzierung mit sich bringt, würde dies zudem die freie Schulwahl einschränken. Die Gymnasien in freier Trägerschaft erfüllen den Bildungsauftrag des Staates und tragen zur Vielfalt unserer Schullandschaft bei, aber gerade die kleinen Träger werden durch den finanziellen Aufwand, der durch die Wiedereinrichtung von G9 auf sie zukommt, überfordert. Unsere Kinder haben ein Recht darauf, dass ihre Schule so ausgestattet ist, dass das Lernen und das gemeinsame Leben dort gelingen kann!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , KED in NRW από Bonn
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 2 ώρα/-ες

  Konfessionelle Schule sind mir sehr wichtig.Diese müssen genauso gefördert werden wie die öffentlichen Schulen.

 • πρίν 3 ώρα/-ες

  Die Rückkehr zu G9 ist ein sehr wichtiger Schritt der auch für die Schulen in freier Trägerschaft unterstützt werden muss.

 • πρίν 4 ώρα/-ες

  Ich möchte,dass für meine Kinder die bestmögliche schulische Bildung möglich ist! Die Rückkehr zu G9 ist ein wichtiger Schritt,dieser darf selbstverständlich keine Unterschiede zwischen staatlichen und privaten Schulen machen.

 • πρίν 4 ώρα/-ες

  Mein Kind besucht ein Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft

 • πρίν 5 ώρα/-ες

  Weil es um die Azsbildung meiner Tochter geht

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/g9brauchtraum-auch-an-den-schulen-in-freier-traegerschaft/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition