Περιοχή: Γερμανία
Οικονομία

Höhere Datenqualität durch PayPal für Drittanbieter

Η αναφορά απευθύνεται σε
PayPal
11.508 Υποστηρικτές
100% έχει επιτευχθεί 5.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Συλλογή ακόμα 4 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Mit der seit September 2019 in Kraft getretenen PSD2 haben alle Kunden die Möglichkeit ihre Zahlungsverkehrskonten bei Banken über standardisierte Schnittstellen in Anwendungen von Drittanbietern einzubinden. Damit wird das Ziel verfolgt, neue Innovationen und den Wettbewerb in der Europäischen Union zu fördern.

Mit dieser Petition fordern wir von PayPal den gesetzlichen Bestimmungen vollumfänglich nachzukommen. Positiv hervorzuheben ist, dass PayPal bereits eine sehr gute PSD2 Schnittstelle anbietet. Allerdings sehen wir in folgenden Punkten Nachbesserungsbedarf durch PayPal:

  1. PayPal soll bei den importierten Transaktionen die Information mitgeben, wie die Transaktion beglichen wurde (z.B. über PayPal-Guthaben oder einen Bankeinzug)
  2. PayPal soll die gleiche Transaktionshistorie wie in der Anwendung von PayPal selbst bereitstellen (aktuell Beschränkung auf 90 Tage)
  3. PayPal soll den Namen des Kontoinhabers übergeben
  4. PayPal soll den Wechselkurs für Transaktionen in einer fremden Währung übergeben, damit der Abbuchungsbetrag in Euro angezeigt werden kann
  5. PayPal soll eine Liste der mit PayPal verbundenen Referenzkonten übergeben

Nur mit den oben genannten Informationen können regulierte Drittanbieter Innovation schaffen und für Kunden Anwendungen bereitstellen, die ihnen dabei helfen ihre Finanzen bestmöglich managen zu können.

Αιτιολόγηση

Mit der PSD2 und DSGVO sind die rechtlichen Grundlagen gelegt worden, um den Kunden die Souveränität über ihre Daten zu geben. Jeder Kunde ist Besitzer seiner Daten und sollte die Entscheidungshoheit darüber haben, mit welchen Anbietern er diese Daten teilen möchte. Im Falle, dass er seine Daten mit den Angeboten von Drittanbietern nutzen möchte, sollte er keine Diskriminierung durch eine schlechtere Datenqualität (z.B. fehlende Informationen) erfahren.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Finanzguru by dwins GmbH από Frankfurt
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

PayPal ist sicher und gut. Es gibt nichts besseres.

PayPal ist zu teuer für die erbrachte virtuelle Leistung insofern kann dieser Anbieter auch gemieden werden. Dies erübrigt die Petition. Es steht jedem frei sich nach Alternativen umzusehen. Die deutschen Banken und insbesondere kleinen Anbieter sind oftmals günstiger.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/hoehere-datenqualitaet-durch-paypal-fuer-drittanbieter/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικονομία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition