Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Jetzt! - Ausbilden - Heute schon das Morgen denken!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss Deutscher Bundestag
1.906 Υποστηρικτικό 1.902 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
1.906 Υποστηρικτικό 1.902 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.02.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

2020: Abbau der Ausbildungsplätze um 10%!

Während Corona vergessen - jetzt keine Chance auf einen Ausbildungsplatz! Mach Dich für Deine Zukunft stark und unterschreibe jetzt unsere Online Petition und teile sie mit deinen Freunden.

Αιτιολόγηση

2020 ist der Ausbildungsmarkt um 10% eingebrochen und hat damit einen historischen Tiefstand erreicht. Auch in den Branchen der IG BCE. Es kann nicht sein, dass Unternehmen sich von ihrer gesellschaftlichen Verantwortung abwenden. Wir müssen und werden reagieren.

Die IG BCE Jugend fordert unsere Arbeitgeberverbände auf:

Kommt eurer sozialpartnerschaftlichen Verantwortung nach!

Die junge Generation war während der Corona Pandemie hochsolidarisch. Sie haben sich im Home Schooling eingerichtet, die sozialen Kontakte eingeschränkt und sich als letztes in die Impfschlange eingereiht. Und jetzt sollen sie für ihr solidarisches Verhalten mit Perspektivlosigkeit gestraft werden?

Nicht mit uns! Wir kämpfen um jeden Ausbildungsplatz! Wir wollen eine Generation Corona verhindern.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Andreas Jansen από Herne
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

https://heute-schon-das-morgen-denken.de/

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

10.431 Υπογραφές
30 ημέρες υπόλοιπο
9.348 Υπογραφές
92 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα