Μεταφορές

Keine Fahrplaneinschränkung der RE2-Linie!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag
515 Υποστηρικτές 345 σε Βραδεμβούργο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2015
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Die geplanten geänderten Abfahrtszeiten sollen nach Plänen der Landesregierung ab 12/2015 bis 12/2017 gültig sein. Dagegen sammeln wir Ihre Unterschrift, mit dem Ziel, eine Petition an die Landesregierung Brandenburg zu richten um die jetzt gültigen Abfahrtszeiten auch nach der Umstellung des Fahrplanes ab 12/2015 beizubehalten.

Αιτιολόγηση

Um im ländlichen Raum Mobilität zu gewährleisten, sammeln wir Ihre Unterschrift, damit Berufspendler, Schüler/Studenten, Rentner und, für die Spreewaldregion auch von großer Bedeutung,die Touristen den Spreewald und insbesondere den Ort Raddusch weiterhin als attraktiv ansehen. Wir kämpfen um den Erhalt der Attraktivität und Mobilität von Raddusch, dem Spreewald und der ganzen Region Lausitz!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 12.10.2018

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 18.06.2015

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition