Περιοχή: Σαξωνία
Παιδεία

Kostenfreie Kita-Betreuung in Sachsen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Sächsischer Landtag Petitionsausschuss
696 Υποστηρικτές 658 σε Σαξωνία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2016
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Laut §15 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen, sind sächsische Kommunen verpflichtet, einen Elternbeitrag in Krippe, Kindergarten und Hort zu erheben.

Nach Auffassung des Vereins Eltern in Leipzig sollten Kitas und Horte allerdings mit Schulen gleichgestellt und somit kostenfrei sein. Es gibt aus unserer Sicht kein Argument dafür, dass ein Hochschulstudium in Sachsen nichts kostet, Eltern aber für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas und Horten zahlen müssen.

Deshalb fordern wir, dass das Gesetz über Kindertageseinrichtungen dahingehend angepasst wird, dass Eltern künftig keine Beiträge mehr leisten müssen. Wie bei den Schulen sollte der Bau und die sächliche Ausstattung der Kitas in finanzieller und organisatorischer Verantwortung der Kommunen und Landkreisen liegen, die personelle Ausstattung in finanzieller und organisatorischer Verantwortung des Freistaates Sachsen.

Αιτιολόγηση

Es gibt aus unserer Sicht kein Argument dafür, dass ein Hochschulstudium in Sachsen nichts kostet, Eltern aber für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas und Horten zahlen müssen.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 14.08.2018

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Συζήτηση

Hochschulbildung (und Schulbildung) ist in Sachsen kostenfrei - warum dann nicht auch Kita und Hort? Manche Kinder erreichen eine Hochschule NIE - so könnte man "unten" gerecht fördern - schließt doch Sachsen in allen Bildungsmonitoren so gut ab mit der Hauptbegründung der GANZTAGSBETREUUNG! Bei der kürzlich beschlossenen Erhöhung in Leipzig den Kitabeträgen, werden immer wider die Gleichen belastet: Wer ein geringes Einkommen hat bekommt einen Freiplatz, wer über ein hohes Einkommen verfügt, kann die "paar Euro" mehr durchaus aufbringen. WAS IST MIT DENEN "DAZWISCHEN"?

Schule ist kostenfrei, weil sie PFLICHT ist. Wenn wir Kita kostenfrei machen, sind wir einige Schritte näher an einer Pflicht, diese Bildungsinsitiution wahrzunehmen. Und da jedes Kind und jede Familie anders ist, bin ich stark dafür Familien zumindest in den ersten sechs Jahren WAHLFREIHEIT üder die Betreuung ihrer Kinder zu lassen.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition