Region: Völkersberg, B-Hergenrath
Environment

Ratuje popielicę

Petitioner not public
Petition is directed to
Gemeindeverwaltung Kelmis, Kirchstr. 31, La Calamine
0 Supporters
Petition process is finished
  1. Launched December 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat, które mieszkają w Europie, mogą wziąć udział w petycji, ponieważ ochrona popielicy przez Unię Europejską jest chroniona prawem.

Chciałbym, aby wniosek z sygnatura 45 H Kelmis z dnia 20.11.2018 roku o urbanizację dla Völkersberg Hammerbrückweg, Hergenrath, Belgia, został odrzucony.

Reason

Dlaczego:

  1. środowisko siedliska myszy orzesznicy (koszatki) zostanie zniszczone przez zastosowanie urbanizacji

  2. zwierzęta, takie jak: puchacz, kania czerwona, pustułka, popielica, pustelnik, nietoperze itp., które żyją w sąsiednim europejskim rezerwacie Natura 2000 "Vallée de la Gueule en Aval de Kelmis" stracą swoją przestrzeń żerowania, co narusza europejskie prawo ochrony środowiska (Flora Fauna dyrektywa siedliskowa 92/42 / EWG, a także dyrektywa ptasia 2009/147 EWG)

Odrzucam wniosek o urbanizację tego terenu. Więcej informacji na stronie www. bihu.eu!

Leo Meyers

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now